TELEPORADA

TELEPORADA

 • Wizytę telefoniczną można umówić dzwoniąc na naszą infolinię, pod numery tel.:  814 714 160 lub 814 714 161, a także osobiście w rejestracjach naszych placówek.
 • W celu udzielenia teleporady, lekarz u którego została zarejestrowana teleporada  łączy się z danym pacjentem w wyznaczonym dniu i godzinie, na numer telefonu podany przez pacjenta podczas rejestracji.
 • Lekarz w umówionym terminie podejmuje przynajmniej 3-krotną próbę połączenia się z pacjentem, w odstępach nie mniejszych niż 5 minut. Brak kontaktu z pacjentem skutkuje anulowaniem teleporady.
 • Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z lekarzem.
 • Również w przypadku, gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia realizację  świadczenia zdrowotnego w formie teleporady lekarz w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym ustala, iż niezbędne jest udzielenie świadczenia w bezpośrednim kontakcie  z pacjentem.

 E – RECEPTA

Sposób realizacji:

 • Pacjent otrzymuje od lekarza E-receptę w formie wydruku lub smsa z czterocyfrowym kodem.
 • W aptece wystarczy podać otrzymany czterocyfrowy kod oraz PESEL Pacjenta aby otrzymać leki.

E-SKIEROWANIE

Sposób realizacji:

 • Pacjent otrzymuje od lekarza E-skierowanie w formie wydruku lub smsa z czterocyfrowym kodem.
 • Pacjent może zarejestrować się na podstawie E-skierowania osobiście lub telefonicznie podając otrzymany czterocyfrowy kod oraz swój PESEL.

E-ZLECENIE NA WYROBY MEDYCZNE

Sposób realizacji:

 • Pacjent otrzymuje od lekarza E-zlecenie na wyroby medyczne w formie wydruku lub otrzymuje od niego numer E-zlecenia.
 • Pacjent nie musi już jechać z tak otrzymanym E-zleceniem do Oddziału NFZ w celu jego potwierdzenia, lekarz otrzymuje je od razu na wizycie.
 • Z E-skierowaniem pacjent udaje się do punktu odbioru wyrobu medycznego (sklep medyczny, apteka, itp.), pokazuje otrzymany dokument lub podaje nr zlecenia i swój PESEL.

ZLECENIA NA BADANIA LABORATORYJNE I OBRAZOWE

Sposób realizacji zleceń na badania laboratoryjne, badania obrazowe RTG oraz USG nie ulega zmianie. Pacjent otrzymuje takie zlecenie w formie papierowej i z takim udaje się do Przychodni w celu jego realizacji.