bezpłatne badania profilaktyczne dla uczniów

Informujemy, że wykonujemy badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów będą lub są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia z terenu woj. lubelskiego. Maksymalny czas oczekiwania na świadczenie to 2 dni robocze.

Adres placówki, w której realizowana jest usługa:

ZOZ „ Medical” Sp. z o.o.

24-110 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,

Rejestracja: 81 473 13 40 lub 81 473 13 46

od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00-14.00