W dni powszednie po godzinie 18:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy w wypadku nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia i gdy zachodzi uzasadniona obawa, że czekanie na otwarcie przychodni może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia, pacjenci mogą korzystać z przychodni dyżurnej.

Dyżurne praktyki lekarza rodzinnego

 • Przychodnia Rejonowa Nr 1
  ul. Partyzantów 17
  tel. 81 450-23-13
  (Codziennie dyżury nocne w godz. 18 - 8, a w weekendy i święta całodobowo. Nie obowiązuje rejonizacja)

Dyżur stomatologiczny

 • Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna NZOZ Prima Med
  ul. Lubelska 25,
  tel. 81 887-70-25
  (Codziennie dyżury w godz. 19 - 7, a w weekendy i święta całodobowo. Nie obowiązuje rejonizacja)

Szpitalny oddział ratunkowy

 • Szpital Specjalistyczny SP ZOZ
  Pogotowie ratunkowe
  tel. 999 lub 112