W dni powszednie po godzinie 18:00 oraz w dni ustawowo wolne od pracy w wypadku nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia i gdy zachodzi uzasadniona obawa, że czekanie na otwarcie przychodni może niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia, pacjenci mogą korzystać z przychodni dyżurnej.

SP ZOZ W Puławach informuje, że z dniem 1 lipca 2020 roku zmianie ulega miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych  Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w POZ .

 Od dnia 1 lipca 2020 roku  udzielanie świadczeń zdrowotnych  będzie odbywało się w Szpitalu Specjalistycznym, niski parter Pawilon A,  lokalizacja Poradni Specjalistycznych .

Z uwagi na  sytuację epidemiologiczną  prosimy o wcześniejsze konsultacje  telefoniczne pod numerem :

 1. Lekarz ambulatorium  ogólne 603-566-999
 2.  Lekarz ambulatorium pediatryczne  605-891-355
 3.  Lekarz wyjazdowy 661-363-999

Dyżur stomatologiczny

 • Prywatna Przychodnia Stomatologiczno-Medyczna NZOZ Prima Med
  ul. Lubelska 25,
  tel. 81 887-70-25
  (Codziennie dyżury w godz. 19 - 7, a w weekendy i święta całodobowo. Nie obowiązuje rejonizacja)

Szpitalny oddział ratunkowy

 • Szpital Specjalistyczny SP ZOZ
  Pogotowie ratunkowe
  tel. 999 lub 112