W Polsce do najważniejszych praw pacjenta należą:

 1. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 2. Prawo do świadczeń zdrowotnych
 3. Prawo do żądania opinii innego lekarza, pielęgniarki, położnej lub zwołania konsylium lekarskiego
 4. Prawo do informacji
 5. Prawo do tajemnicy informacji związanych z pacjentem
 6. Prawo do wyrażenia zgody
 7. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej
 8. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
 9. Prawo do poszanowania intymności i godności
 10. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
 11. Prawo do opieki duszpasterskiej
 12. Prawo do umierania w spokoju i godności
 13. Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie
 14. Prawo pacjenta do dochodzenia swoich praw