Kto może być pacjentem ZOZ Medical Sp. o o.o. ?

Zgodnie z zasadami systemu ochrony zdrowia w Polsce ubezpieczony ma prawo wybrać poradnię podstawowej opieki zdrowotnej, w której wybierze swojego lekarza rodzinnego, pielęgniarkę środowiskową, a także w przypadku wszystkich kobiet dodatkowo położną.  Wyboru takiego można dokonać 3 razy w roku (bez konsekwencji finansowych). Wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest niezależny od wieku ani miejsca zameldowania.

Oczywiście najkorzystniej jest, gdy zachowana jest ciągłość opieki, czyli zmian nie dokonujemy zbyt często.

Aby wybrać lekarza pierwszego kontaktu, pielęgniarkę i położną, pacjent musi w tym celu udać się do ośrodka zdrowia i wypełnić odpowiednią deklarację.

Dla dzieci wyboru dokonują rodzice lub opiekunowie. Osoby ubezpieczone otrzymują świadczenia przewidziane przez Narodowy Fundusz Zdrowia bezpłatnie. Osoby nieubezpieczone otrzymują świadczenia odpłatnie.

Jak zostać pacjentem ZOZ Medical Sp. z o.o. ?

U nas nie trzeba przychodzić po druki do Przychodni, wystarczy je wydrukować i wypełnić w domu, a w razie wątpliwości pozostawić wolne rubryki, które pomogą wypełnić nasi pracownicy w rejestracji. Istnieje również możliwość przekazania wszystkich danych telefonicznie, a przy okazji wizyty podpisać deklarację wyboru lekarza własnoręcznie, gdyż taki jest wymóg NFZ.

Jakie dokumenty są potrzebne do zapisania się do przychodni ?

  • Wzór deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki/położnej można pobrać TUTAJ. Pacjent może wypełnić dokumenty bezpośrednio w poradni przed realizacją wizyty.
  • Przedstawić aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego.
  • Posiadając kopię dokumentacji medycznej z poprzedniej przychodni można ją przekazać w rejestracji tak aby lekarze w naszej przychodni mogli zapoznać się z dotychczasowym leczeniem, zaleceniami oraz przeprowadzonymi badaniami diagnostycznymi.

Co to znaczy dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej?

Wybrać lekarza, u którego Państwo chcą się leczyć. Nie oznacza to, że Państwo nie będą mogli iść do innego lekarza w naszej przychodni, ale zachęcamy do wizyt u innych lekarzy tylko w wyjątkowych i nagłych sytuacjach.

Pielęgniarkę rodzinną wybiera się tak jak lekarza. Przychodzi ona do Państwa w takich sytuacjach jak narodziny dziecka, konieczność wykonania zastrzyków w domu, czy zabiegi pielęgnacyjne u osób obłożnie chorych.

Położną środowiskową wybierają tylko kobiety. Panie mają z nią kontakt w okresie okołoporodowym. Położna przyjdzie po porodzie, sprawdzi czy połóg przebiega prawidłowo, doradzi jak zająć się sobą i dzieckiem w tym trudnym dla kobiety okresie.