REGULAMIN KORZYSTANIA  Z KARTY PODARUNKOWEJ  ZOZ „Medical” Sp. z o.o.

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY PODARUNKOWEJ

Wystawcą i właścicielem Karty Pacjenta VIP jest: Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000057252, NIP: 716-21-42-969.

SPRZEDAŻ KART PODARUNKOWYCH

Karty można nabyć w rejestracjach ZOZ „Medical” Sp. z o.o.

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z KARTY PODARUNKOWEJ

Osobą uprawnioną do korzystania z Karty jest osoba, która otrzymała Kartę podarunkową i okaże ją w recepcji przed rejestracją na wizytę. Po rozpoczęciu korzystania z usług objętych Kartą przez Osobę Uprawnioną Karta nie może być przekazywana osobom trzecim. Karta może być użytkowana tylko przez jedną Osobę Uprawnioną.

WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ

Warunkiem skorzystania z usług na podstawie Karty podarunkowej jest okazanie jej przez Osobę Uprawnioną przed dokonaniem realizacji każdej usługi, którą obejmuje Karta.

Karta uprawnia do realizacji usług, o których mowa w punkcie 1 Regulaminu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

W ramach usług przysługujących Osobie Uprawnionej na podstawie Karty, dopuszczalne jest jednorazowe skorzystanie z każdej z usług.

Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wystawcy z tytułu utraty, zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty. W powyższych przypadkach Wystawca nie wydaje duplikatu Karty.

Po zakupie Karty nie ma możliwości jej zwrotu. W przypadku rezygnacji z jednej lub kilku usług z zakresu Karty Użytkownik nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych.

Warunkiem skorzystania ze świadczeń w ramach Karty jest uprzednie umówienie wizyty.

ZAKRES USŁUG W RAMACH KART  PODARUNKOWYCH

USŁUGI MEDYCZNE

  • Konsultacje, badania diagnostyczne i laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne

Realizacji usług medycznych w ramach Karty można dokonać jedynie w niżej wymienionych placówkach, pod warunkiem, że wybrana usługa jest dostępna w danej placówce.

Przychodnia Główna
24 - 100 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10
           
Filia nr 1
24 - 100 Puławy, ul. Kruka 2

Filia nr 2
24 - 100 Puławy, ul. Kołłątaja 18

Infolinia: 814 714 160

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY PODARUNKOWEJ

Usługi wchodzące w skład danej Karty Podarunkowej można zrealizować w terminie roku od daty zakupu Karty. W przypadku upływu terminu ważności Karty Osoba Uprawniona
nie ma prawa żądać zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wystawcy Karty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie www.zozmedical.com.pl. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Rabaty związane z Kartą nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez ZOZ „Medical” Sp. z o.o.

Usługi, objęte Kartą realizowane są bez skierowania. Karta nie podlega wymianie na pieniądze.

Reklamacje dotyczące Kart podarunkowych można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin rozpatrzenia 14 dni roboczych.