Audiometria jest  metodą badania słuchu, służącą do oceny progu słyszenia. Pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu, określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy mamy niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy. Przeprowadza się ją w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (tzw. kabinie ciszy). Trzeba odpowiadać po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Odpowiedzi mierzy się w w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku. Wynik podawany jest w postaci krzywych, tzw. audiogramów, obrazujących schorzenia narządu słuchu, wielkość upośledzenia słuchu i są podstawą ewentualnego leczenia i doboru aparatu słuchowego.

Wskazania do wykonania badania

  • Niedosłuch przewodzeniowy przy niezmienionej błonie bębenkowej lub z widocznym płynem w jamie
  • Niedosłuch przewodzeniowy przy złej drożności trąbki słuchowej.
  • Niedosłuch przewodzeniowy z niemożliwością oceny jego przyczyny w innych badaniach.
  • Niedosłuch odbiorczy.
  • Niedowład nerwu twarzowego.

Badanie audiometryczne nie wymaga specjalnego przygotowania. Jest badaniem bezbolesnym, może być powtarzane wielokrotnie. Wynik jest przekazywany w postaci graficznego wykresu , tego samego dnia. Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza.