Pracownia endoskopii to jedna z najnowoczesniejszych pracowni endoskopowych w regionie. Doskonała kadra lekarzy i pielęgniarek wykonujących badania endoskopowe dysponuje wysokiej klasy sprzętem do videoendoskopii firmy FUJINON zapewniającym komfort przeprowadzonego badania.

Zakres badań gastroenterologicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • gastroskopia diagnostyczna z wykonaniem testu urazowego (diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori)
 • gastroskopia diagnostyczna z biopsją
 • gastroskopia z zabiegiem polipektomii

Zakres badań gastroenterologicznych dolnego odcinka przewodu pokarmowego:

 • kolonoskopia diagnostyczna
 • kolonoskopia diagnostyczna z biopsją
 • kolonoskopia z zabiegiem polipektomii

Badania histopatologiczne pobranych materiałów tkankowych wykonujemy w kooperacji z pracownią histopatologii NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. w Kielcach. Doświadczenie personelu oraz duże możliwości techniczne w zakresie opracowania materiałów tkankowych są gwarantem wysokiej jakości wykonywanych preparatów i zapewniają prawidłowość wyników histopatologicznych. Wzmożony system kontroli oraz opracowana procedura pakowania i wysyłki materiałów tkankowych zmniejszają ryzyko pomyłek oraz gwarantują bezpieczeństwo danych, pobranego materiału i preparatów.

Informacje szczegółowe o badaniach

 • GASTROSKOPIA

  Przygotowanie do badania

  W przeciągu 6 godzin poprzedzających badanie nie należy pić i jeść, za wyjątkiem kilku łyżek ciepłej wody. Nie przyjmować leków doustnych. Osoby chorujące na cukrzycę oraz przyjmujące leki p/krzepliwe powinny zmodyfikować dawkowanie leków po porozumieniu z lekarzem zlecającym te leki. Na czas badania należy wyjąć ruchome protezy.

  Przeprowadzenie badania

  Bezpośrednio przed badaniem pacjent ma znieczulone gardło przez rozpylenie roztworu ksylocainy na jego tylną ścianę, który należy przełknąć. Nie jest to przyjemne, ale dzięki temu zmniejsza się odruch wymiotny i badanie jest łatwiejsze do przeprowadzenia. Następnie pacjent kładzie się na leżance, na lewym boku. Zębami zagryza plastikowy ustnik, głowę przygina do klatki piersiowej, aby podczas badania ślina mogła wyciekać kącikami ust. Moment wprowadzenia gastroskopu do przełyku jest najbardziej nieprzyjemny. Pacjenci niekiedy krztuszą się, mają odruch wymiotny i wrażenie silnej duszności (zależy to od wrażliwości i nastawienia badanej osoby). Złagodzenie odruchu wymiotnego jest możliwe czasem przez koncentrację na spokojnym, głębokim oddychaniu. Właściwy rytm oddechu sprawia, że badanie jest łatwiejsze do zniesienia dla pacjenta i pozwala lekarzowi na dokładniejsze zbadanie przewodu pokarmowego.

  Do dokładniejszej oceny wszystkich części badanych narządów potrzebne jest wprowadzenie (wdmuchanie) powietrza, co może wywołać uczucie niewielkiego wzdęcia i odbijanie. Są to zjawiska normalne w trakcie badania i ustępują zaraz po jego zakończeniu (zwykle usuwa się nadmiar powietrza poprzez jego odessanie pod koniec badania). Jeżeli istnieje konieczność pobrania wycinków do badania mikroskopowego – zabieg ten jest zupełnie niebolesny, całkiem bezpieczny i zwykle przebiega bardzo sprawnie. Całe badanie trwa około 10 – 15 minut.

  Postępowanie po badaniu

  Przez około 30 – 60 minut  po badaniu nie wolno jeść ani pić, a przez około 2 godziny unikać gorących posiłków i płynów. Ponieważ w związku ze znieczuleniem gardła mogą występować trudności w połykaniu, należy mieć na względzie możliwość zachłyśnięcia – przez kilka godzin jeść ostrożnie i powoli. Jeżeli w czasie badania pobierany był wycinek do badania histopatologicznego, oczekiwanie na jego wynik może trwać do 3 tygodni. Zaraz po badaniu możliwa jest szybka ocena obecności bakterii Helicobacter pylori w żołądku, w tzw. teście ureazowym. Wynik ten otrzymujecie Państwo najczęściej razem z opisem badania.

  Możliwe powikłania

  Wysokiej jakości sprzęt oraz duże doświadczenie jakimi dysponujemy powala na uniknięcie większości teoretycznie rozważanych i zdarzających się niezwykle rzadko powikłań. Niemniej jednak żaden lekarz nie jest w stanie zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa i pełnego powodzenia badania. Gastroskopia należy do badań o niskim ryzyku powikłań. Komplikacje zdarzają się raz na kilka tysięcy badań. Wyjątkowo może nastąpić przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego. Niekiedy może też dojść do krwawienia, głównie po pobraniu wycinków. Powikłania takie zwykle wymagają szybkiego leczenia operacyjnego. Bardzo rzadko dochodzi do objawów ze strony innych układów i narządów, takich jak: zaostrzenie choroby wieńcowej, atak astmy lub padaczki, nawet zatrzymanie akcji serca. Instrument służący do badania jest każdorazowo specjalnie dezynfekowany, dlatego też zainfekowanie chorego w trakcie badania jest praktycznie niemożliwe. Wycinki błony śluzowej pobiera się sterylnymi szczypczykami, co również zabezpiecza przed zakażeniem.

 • KOLONOSKOPIA

  Przygotowanie do badania

  Badanie wykonuje się po odpowiednim przygotowaniu , polegającym na oczyszczeniu z resztek pokarmowych jelita najczęściej za pomocą doustnie podanych środków przeczyszczających , wspomaganych przez wlewy lub wlewki doodbytnicze. Przygotowanie rozpoczyna się w przed dzień zabiegu, kiedy chory musi powstrzymać się od jedzenia i picia innych płynów, niż służące do oczyszczenia jelita. W rzadkich przypadkach, ze względu na stan ogólny pacjenta uniemożliwiający tego typu przygotowanie, czyszczenie jelita polega na kilkudniowej głodówce, połączonej z licznymi doodbytniczymi wlewkami oczyszczającymi. Osoby chorujące na cukrzycę oraz przyjmujące leki p/krzepliwe powinny zmodyfikować dawkowanie leków po porozumieniu z lekarzem zlecającym te leki. 

  Przeprowadzenie badania

  Badanie trwa zwykle od 15 do 30 minut, wyjątkowo może przedłużyć się do 60 minut. Wykonywane jest przy zastosowaniu giętkiego kolonoskopu, który wprowadza się przez odbyt do jelita grubego. Na początku badania pacjent leży na lewym boku, ale w czasie jego trwania może być kilkakrotnie proszony o zmianę ułożenia ciała. Zabieg może być okresami bolesny. Ból należy zgłosić lekarzowi, a jego stałe utrzymywanie się może być wskazaniem do odstąpienia od dalszej oceny jelita. Jednakże nasilenie bólu jest indywidualnie zmienne i zależy od takich cech jak: układ anatomiczny jelita (tzn. mniej lub bardziej skręcona esica), obecność zrostów po przebytych operacjach, np. ginekologicznych, osobnicza zróżnicowana reakcja na ból. Nieprzyjemne może też być odczuwane wdmuchiwanie powietrza, które umożliwia lekkie rozdęcie jelita i tym samym dokładną ocenę śluzówki. Pod koniec badania nadmiar powietrza jest usuwany. Uczucie dyskomfortu jednak może pozostać jeszcze przez kilka godzin.

  Postępowanie po badaniu

  Pacjent powinien pozostać pod opieką kogoś bliskiego. Nie należy wstrzymywać gazów, ponieważ wiąże się to z ustąpieniem wzdęć brzucha i dolegliwości bólowych. Po badaniu można zjeść i napić się, chyba że lekarz zaleci inaczej. Jeżeli badanie było przeprowadzone w znieczuleniu ogólnym nie wolno jeść ani pić przez okres 2 godzin po zabiegu, ani prowadzić pojazdów w danym dniu. Jeżeli nie było podawane znieczulenie wskazane jest nieprowadzenie pojazdów bezpośrednio po badaniu. Wystąpienie jakichkolwiek niepokojących Państwa objawów należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi lub pielęgniarce. Zaraz po badaniu lekarz przedstawi wynik, który jest w formie opisu i dokumentacji fotograficznej. Niekiedy jednak trzeba poczekać do 3 tygodni na wynik badania histopatologicznego pobranych wycinków lub usuniętych polipów.

  Możliwe powikłania

  Powodzenie badania oraz pełne bezpieczeństwo nie mogą być zagwarantowane przez żadnego lekarza. Jednakże wysokiej jakości sprzęt, nowoczesna aparatura używana do dezynfekcji i sterylizacji akcesoriów oraz coraz większe doświadczenie w wykonywaniu badań jakim obecnie dysponujemy, pozwala na uniknięcie większości z teoretycznie rozważanych i zdarzających się niezwykle rzadko powikłań (0,35%). Należą do nich: przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego (0,14 – 0,18%), krwawienie (0,008%), które zwykle wymagają natychmiastowej operacji. Opisywane też były pojedyncze przypadki odruchowego zatrzymania akcji serca. Śmiertelność z tych powodów jest jeszcze rzadsza. Instrument służący do kolonoskopii jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem, dlatego też zainfekowanie jest praktycznie niemożliwe. Wówczas, gdy jest konieczność pobrania wycinków, służą do tego sterylne szczypczyki, co również chroni przed zakażeniem.

 • REKTOSKOPIA

  Przygotowanie do badania

  Zazwyczaj przygotowanie do badania polega na wykonaniu wlewu doodbytniczego preparatem Rectanol lub Enema, którego celem jest szybkie opróżnienie jelita. Wykonanie rektoskopii zaczyna się zwykle 20 – 30 minut po zakończeniu wypróżnienia, gdyż później kał z wyższych części jelita może nadal napływać do odbytnicy. Nie jest wskazane stosowanie doustnych środków przeczyszczających. W niektórych przypadkach – np. przy podejrzeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego – rektoskopia może być wykonywana bez przygotowania, ponieważ umożliwia to bardziej obiektywną ocenę zmian śluzówki. Badanie wykonuje się w znieczuleniu miejscowym.

  Przeprowadzenie badania

  Rektoskopia trwa zwykle kilka minut. Podczas badania pacjent przyjmuje pozycję kolankowo – łokciową z rozstawionymi kolanami. U osób ciężko chorych ze zmianami w układzie kostno – mięśniowym, gdy nie jest możliwe przyjęcie wspomnianej pozycji, badanie wykonuje się w ułożeniu lewobocznym. Badanie rozpoczyna się obejrzeniem okolicy odbytu pacjenta i badaniem per rectum (palcem przez odbyt). Następnie badający wprowadza posmarowaną żelem znieczulającym końcówkę rektoskopu na głębokość ok. 5 cm bez kontroli wzrokowej wnętrza odbytnicy. Dopiero potem, po wyjęciu z rektoskopu obturatora (łagodnie zakończonej zatyczki), umożliwiającego swoim kształtem lekkie wprowadzenie przyrządu przez strefę zwieraczy odbytu, prowadzi dalszą obserwację. Poprzez aparat wdmuchiwane jest powietrze, aby dzięki rozdęciu odbytnicy uwidocznić jej ścianę. Jeżeli chory odczuwa w czasie badania wszelkie dolegliwości bólowe, należy zgłosić je lekarzowi.

  Postępowanie po badaniu

  Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie postępowania po rektoskopii, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zaraz po badaniu lekarz przekaże wynik w formie opisu. Niekiedy jednak trzeba czekać do 3 tygodni na wynik badania histopatologicznego pobranych wycinków lub usuniętych polipów.

  Możliwe powikłania

  Rektoskopia z reguły jest badaniem bezpiecznym. Jednakże jak każde badanie inwazyjne jest związane z pewnym ryzykiem powikłań. Najczęściej występującymi powikłaniami są: krwawienie i przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego. Powikłania te jakkolwiek bardzo groźne i czasem wymagające natychmiastowego leczenia operacyjnego zdarzają się bardzo rzadko. Instrument służący do rektoskopii jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem, dlatego też zainfekowanie jest praktycznie niemożliwe. Wówczas, gdy jest konieczność pobrania wycinków, służą do tego sterylne szczypczyki, co również chroni przed zakażeniem. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Można je wykonać u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.

 • SIGMOIDOSKOPIA

  Przygotowanie do badania

  Przed badaniem odbytnica i końcowy odcinek jelita grubego musi zostać całkowicie oczyszczone ze stolca. Do przygotowania wystarczające jest wykonanie wlewek doodbytniczych preparatem Rectanal lub Enema w dniu badania. W niektórych przypadkach lekarz może zalecić dietę i leki przeczyszczające podczas przygotowania do badania.

  Przeprowadzenie badania

  Badanie trwa zwykle od 10 do 20 minut. Wykonywane jest za pomocą giętkiego endoskopu, który wprowadzony jest przez odbyt pacjenta leżącego na lewym boku. Badanie jest zwykle dobrze tolerowane i powoduje jedynie niewielki dyskomfort. Nieprzyjemnym odczuciem może też być wdmuchiwanie powietrza, które umożliwia lekkie rozdęcie jelita i tym samym dokładną ocenę śluzówki. Pod koniec badania nadmiar powietrza jest usuwany.  

  Postępowanie po badaniu

  Nie ma specjalnych zaleceń odnośnie postępowania po sigmoidoskopii, chyba, że lekarz zaleci inaczej. Nie należy wstrzymywać gazów, ponieważ wiąże się to z ustąpieniem wzdęć brzucha i dolegliwości bólowych. Zaraz po badaniu lekarz przedstawi wynik, który jest w formie opisu i dokumentacji fotograficznej. Niekiedy jednak trzeba poczekać do 3 tygodni na wynik badania histopatologicznego pobranych wycinków lub usuniętych polipów.

  Możliwe powikłania

  Jak każde badanie inwazyjne sigmoidoskopia jest związana z pewnym ryzkiem powikłań. Najczęściej występującymi są krwawienie i przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego. Powikłania te jakkolwiek bardzo groźne i czasem wymagają natychmiastowego leczenia operacyjnego, zdarzają się bardzo rzadko. Instrument służący do sigmoidoskopii jest specjalnie dezynfekowany przed każdym badaniem, dlatego też zainfekowanie jest praktycznie niemożliwe. Wówczas, gdy jest konieczność pobrania wycinków, służą do tego sterylne szczypczyki, co również chroni przed zakażeniem.