Filia nr 1

24-100 Puławy, ul. Kruka 2
rejestracja centralna: 814 714 160 lub 814 714 161

 

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej Dzień tygodnia Godziny przyjęć
lek. med. Małgorzata Kargul od poniedziałek do
piątku

7.30-15.00

lek. med. Anna Kapica poniedziałek
piątek
8.00-15.00
8.00-15.00
lek. med. Iwona Woźniak środa 15.00-18.00
lek. med. Magdalena Krzak wtorek
środa
piątek
8.00-15.00
8.00-15.00
8.00-15.00
lek. med. Elżbieta Koza wtorek
czwartek
piątek

10.45-18.00
7.30-15.00
7.30-15.00

lek. med. Elżbieta Reichert
czwartek
10.30-18.00
lek.med. Karolina Dudek poniedziałek
czwartek
piątek
9.00-16.00
9.00-16.00
9.00-18.00