Pracodawco! Zadbaj o zdrowie swoich pracowników!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzenie opieki profilaktycznej pracowników odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy poradnią medycyny pracy a pracodawcą.

 Warunki środowiska pracy mogą stać się przyczyną utraty zdrowia Państwa pracowników.

Można temu zapobiec poprzez regularne przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników, począwszy od chwili jego zatrudnienia aż do zakończenia umowy o pracę. Zgodnie z prawem obowiązek zapewnienia takich badań spoczywa na pracodawcy.

Zdrowy personel to mniej zwolnień lekarskich, większa wydajność pracy, mniejsza rotacja na stanowiskach pracy, mniej roszczeń o odszkodowania, co oznacza większe zyski Państwa firmy.

Badania profilaktyczne pracownika, uprawniony lekarz przeprowadza w oparciu o skierowanie od pracodawcy, zawierające dane pracownika, nazwę jego stanowiska pracy oraz wykaz czynników szkodliwych i uciążliwych, na które narażony jest pracownik na tym stanowisku, łącznie z wynikami badań środowiskowych.

Na podstawie informacji zawartych w skierowaniu pracodawcy, lekarz ustala zakres badań dodatkowych i konsultacji, niezbędnych do wykonania u pracownika zatrudnionego na konkretnym stanowisku pracy w celu wydania zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wykonywania pracy.

Nie każda osoba może pracować na każdym stanowisku pracy ze względu na stan zdrowia. 
Zatrudnienie osób cierpiących na niektóre schorzenia na stanowiskach pracy o określonych narażeniach zawodowych może pogłębiać istniejące choroby. Istnieją również takie stanowiska pracy, na których mogą być zatrudnione osoby o określonych predyspozycjach fizycznych lub psychicznych.
Profesjonalna opieka w naszych poradniach pozwoli Państwu dobrać pracowników odpowiednich pod względem zdrowotnym na stanowiska pracy w Państwa firmie.
Zgodnie z kodeksem pracy na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pracownikom badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i innych. Profilaktyka jest tańsza niż leczenie, zdrowy pracownik pracuje wydajniej, a zwolnienia lekarskie są rzadkością. Ustawa o Medycynie Pracy pozwala zaliczyć wszystkie wydatki związane zarówno z obowiązkowymi, jak i dobrowolnymi świadczeniami zdrowotnymi dla pracowników do kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu podatku dochodowego.

Wykaz badań z zakresu medycyny pracy i profilaktyki:
 • Badanie wstępne.
 • Badanie okresowe.
 • Badanie kontrolne.
 • Badanie kierowców, w tym badania do świadectwa kwalifikacyjnego.
 • Badania profilaktyczne kandydatów i uczniów szkół ponadpodstawowych.
 • Badania profilaktyczne kandydatów i studentów szkół wyższych i doktoranckich.
 • Badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach gdzie występuje narażenie na promieniowanie jonizujące.
 • Udział lekarza w komisji BHP.
 • Wizytacja lekarska lub lekarsko - pielęgniarska w zakładzie pracy.
 • Badanie dla celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Inne zaświadczenia lekarskie, np. kursy.
 • Dobór okularów do pracy przy komputerze oraz wydanie stosownego zaświadczenia o potrzebie ich stosowania.

Dysponujemy pełnym zapleczem diagnostycznym i w ramach wyżej wymienionych badań wykonujemy wszelkie konsultacje specjalistyczne oraz badania dodatkowe niezbędne do określenia możliwości pracy na danym stanowisku.

Posiadamy poradnie medycyny pracy przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 oraz w filii nr 2 na ul. Kołłątaja 18 w Puławach.

Zachęcamy Państwa do zawierania umów w tym zakresie z naszą firmą. Mamy nadzieję, że przedstawione informacje pozwolą Państwu na właściwy wybór opieki medycznej oraz, że nasza oferta spełni Państwa oczekiwania. W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

W celu podpisania umowy z medycyny pracy prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.