Poradnia psychologiczna „NOSCE  TE   IPSUM” Poznaj samego siebie
oferuje  profesjonalną pomoc specjalisty z wieloletnim doświadczeniem w zakresie:

  • psychologii klinicznej, problemów rozwoju psychoseksualnego,
  • diagnozy rozwoju intelektualnego oraz osobowości,
  • określania predyspozycji oraz deficytów rozwoju, wskazywania w oparciu o diagnozę: uzdolnień lub ryzyka niepowodzeń,
  • problemów emocjonalnych, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania,
  • kształtowania poznawczych nawyków zaradczych wobec sytuacji stresowych, radzenia sobie z przejściowymi trudnościami,  identyfikowanie negatywnych myśli i zastępowanie ich pozytywnymi, adaptacyjnymi,
  • systemowych interwencji rodzinnych; wzmacniania kompetencji wychowawczych rodziców, modyfikowania lub eliminowania zachowań podtrzymujących problem, dostarczania informacji o relacjach, rolach i zależnościach panujących w rodzinie i kształtujących postawy członków rodziny. Uświadamianie trudności  w oddzieleniu się dziecka od problemów emocjonalnych rodziny, co może powodować uwikłanie dziecka i generowanie problemów wychowawczych,
  • profilaktyki specyficznych trudności szkolnych pod postacią dysleksji, dysortografii
Kilka słów o mnie

Wszystkim, którzy przekraczają próg gabinetu proponuję wspólne przemierzanie drogi, przy której widnieje drogowskaz: „Nosce te ipsum” – Poznaj samego siebie.
Czerpię ze zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii klinicznej, seksuologii i pedagogiki. Ukończone przeze mnie studia podyplomowe na Wydziale Socjologii i Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego umożliwiły mi wypracowanie refleksyjnej postawy wobec życia i problemów jakie ze sobą niesie.

Skrzydeł dodały mi:

  • praktyki u najwybitniejszego polskiego seksuologa prof. Imielińskiego zrealizowane w Instytucie Patologii Więzi Międzyludzkich w Warszawie w trakcie studiów podyplomowych na UW.
  • ukończone z wyróżnieniem studia z psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – uczelni będącej pierwszym i jedynym ośrodkiem studiów psychologicznych w Polsce, któremu Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała najwyższą ocenę jakości kształcenia.

Przez rok trenowałam w Studenckim Klubie Tańca ”Stodoła” co pozwala mi do dziś zachować dobrą kondycję psychofizyczną.
Moim idolem jest dr Hanna Hamer wykładowca SWPS, od której czerpię wykładnię uprawianego zawodu: rozśmieszaj, prowokuj, męcz – ale nie nudź!

Zapraszam
Małgorzata Kozłowska