W ZOZ Medical pracuje wykwalifikowana kadra 24 fizjoterapeutów stale podnosząca swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach podyplomowych oraz konferencjach naukowych. Posiadają wiele certyfikatów potwierdzających ich profesjonalizm oraz wysoki poziom usług rehabilitacyjnych.

Pracownie rehabilitacji oferują kompleksowe programy terapeutyczne, dostosowane do rodzaju schorzenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

  • terapia manualna wg  Briana Mulligana
  • terapia manualna wg Kaltenborna
  • PNF
  • Ndt Bobath dla dorosłych
  • metoda Hellwick'a
  • metoda Fdm leczenia zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego technikami powięziowymi
  • ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera Band i Togu w sensomotoryce i treningu funkcjonalnym
  • kinesiotaping