Rehabilitacja lecznicza to proces leczniczy, który ma na celu poprawę stanu zdrowia, maksymalne zniwelowanie strat zdrowotnych i psychicznych oraz przyspieszenie powrotu do życia rodzinnego, zawodowego i społecznego.

W zależności od rodzaju i stopnia schorzenia oferujemy rehabilitację:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w warunkach oddziału dziennego,
  • w warunkach domowych,

Dysponujemy bogatym zapleczem sprzętowym obejmującym pełną gamę aparatów do fizykoterapii, hydroterapii czy kinezyterapii. Fala uderzeniowa, laser wysokoenergetyczny i Salus-Talent to jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń stosowanych w rehabilitacji. Pracownie rehabilitacji oferują kompleksowe programy terapeutyczne, dostosowane do rodzaju schorzenia oraz indywidualnych potrzeb pacjenta.

Wybierz rodzaj zabiegu z lewego menu aby uzyskać więcej informacji o danym zabiegu rehabilitacyjnym.