ORTOPEDIA DZIECIĘCA

Nadal częstymi problemami u niemowląt, dzieci i młodzieży są schorzenia ortopedyczne. W trosce o prawidłowy rozwój dzieci przypominamy o możliwości skorzystania przy ul. Kruka 2 w Puławach z konsultacji oraz badań USG u dr n. med. Marka Okońskiego oraz lek. med. Leszka Gila - specjalistów ortopedii dziecięcej z Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Szpitala Klinicznego w Lublinie.

 

Do najczęściej spotykanych schorzeń ortopedycznych należą: wady stawów biodrowych, wady postawy oraz wrodzone wady stóp. Niedorozwój panewki stawu biodrowego zwany dysplazją, jest nadal ważnym zagadnieniem dotyczącym niemowląt. Wczesna diagnostyka za pomocą ultrasonografii umożliwia rozpoznanie dysplazji już w wieku noworodkowym.

Więcej informacji pod nr telefonu: 814 714 160 lub 814 714 161.