Karta Pacjenta stanowi dokument uprawniający do korzystania z opieki medycznej we wszystkich placówkach Zakładu Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o.

Utrata lub zniszczenie Karty Pacjenta

Karta jest własnością ZOZ Medical Sp. z o.o.. W przypadku utracenia lub zniszczenia karty prosimy niezwłocznie powiadomić nas o tym fakcie:
tel: 814 714 160 wew. 116
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
fax: 81 473 13 41

lub bezpośrednio w rejestracji ZOZ Medical Sp. z o.o. przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PACJENTA

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY PACJENTA

Wystawcą i właścicielem karty pacjenta jest Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Karta pacjenta służy do elektronicznego systemu rejestracji pacjentów we wszystkich placówkach Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o. o.

Karta pacjenta uprawnia do korzystania ze świadczonych przez ZOZ „Medical” usług oraz do korzystania z przyznawanych przez Zarząd Spółki rabatów na wybrane usługi medyczne.

UŻYTKOWNIK KARTY PACJENTA

Użytkownikiem karty jest osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

Regulamin użytkowania karty pacjenta przeznaczony jest dla pacjentów, którzy zadeklarowali wybór lekarza POZ w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach lub są pracownikami firm, z którym ZOZ „Medical” świadczy usługi z zakresu medycyny pracy.

Poprzez złożenie podpisu na formularzu odbioru karty, pacjent wyraża zgodę na gromadzenie, systematyzowanie i przetwarzanie przez Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” w celach operacyjnych i marketingowych, swoich danych osobowych figurujących w deklaracji wyboru lekarza POZ/Pielęgniarki POZ. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji Programu jest warunkiem przystąpienia do Programu.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na otrzymywanie informacji o świadczonych przez ZOZ „Medical” usługach czy organizowanych akcjach promocyjnych.

WARUNKI UŻYTKOWANIA KARTY PACJENTA

Pierwsza karta pacjenta wydawana jest użytkownikom bezpłatnie.

W przypadku kradzieży, zgubienia czy zniszczenia użytkownik ponosi koszt w wysokości 10,00 zł.

TERMIN WAŻNOŚCI KARTY PACJENTA

Karta pacjenta jest ważna do momentu rezygnacji z usług ZOZ Medical w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w przypadku zakończenia pracy u pracodawcy z którym Wystawca ma podpisaną umowę na świadczenia w zakresie medycyny pracy. Wystawca ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad przyznawania rabatu przez Zarząd Spółki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin Przyznawania i Użytkowania karty pacjenta jest podany do publicznej wiadomości na stronie www.zozmedical.com.pl

Wystawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz towarzyszących karcie danego typu przywilejów, w każdym czasie bez podania przyczyn. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Rabaty związane z kartą pacjenta nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez ZOZ „Medical” Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), informujemy, iż Państwa dane osobowe są zbierane w celu bieżącej obsługi klienta, w zakresie podanym w formularzu kontaktowym. Administratorem danych osobowych jest ZOZ Medical Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach 24-100, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 10. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wglądu do treści swoich danych, aktualizowania oraz ich poprawiania. Podanie danych ma charakter dobrowolny.