KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ „ Medical” Sp. z o.o.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję:

 

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICAL" Sp. z o.o. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10, 24-110 Puławy (dalej „Medical”)
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty lecznicze współpracujące z „Medical”, w tym laboratoria analityczne, zakłady ubezpieczeń, dostawcy usług prawnych, teleinformatycznych, diagnostycznych
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej
 • Podanie przez Pania/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
 • Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 Prezes Zarządu
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o.
Leszek Dyrda 

 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, dalej: Rozporządzenie] informuję:

 • administratorem systemu monitoringu jest Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDICAL" Sp. z o.o. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10, 24-110 Puławy
 • monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 • podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą do dnia nadpisania nagrania
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prezes Zarządu
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o.
Leszek Dyrda 

 

 

Dane kontaktowe IOD

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o.

Adres korespondencyjny:
Inspektor Ochrony Danych
Zakład Opieki Zdrowotnej

„Medical” Sp. z o.o.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10
24-110 Puławy

tel.: 814 714 160 wew.1116

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa prawna: art. 37 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).