Instalacja fotowoltaiczna w firmie Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICAL"  Sp. z o.o.

EFRR

Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. w Puławach realizuje projekt  dofinansowany z Funduszy Europejskich pt: „Instalacja fotowoltaiczna w firmie ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „MEDICAL” SP. Z O.O.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa: 4 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU.

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o., promowanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozwój firmy i wzrost jej konkurencyjności poprzez zastosowanie nowoczesnych i proekologicznych rozwiązań opartych o energię słoneczną oraz obniżenie uciążliwości dla otoczenia poprzez zmniejszenie ilości CO2 i tzw. gazów współtowarzyszących.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę i budowę instalacji fotowoltaicznej, która nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko i zapewnia najczystszą możliwą formę pozyskiwania energii ze słońca.

Jednym z kluczowych elementów projektu jest produkcja przez Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o.o. na własne potrzeby energii  pochodzącej z odnawialnych źródeł, co w efekcie doprowadzi do spadku produkcji gazów cieplarnianych.

Całkowita wartość projektu wynosi 163 877,23 PLN, z czego 73 278,43 PLN stanowi dofinansowanie projektu z UE.