poradnia logopedyczna w ramach NFZ

Twoje dziecko ma problemy z wymową, gramatyką, słownictwem, czytaniem i pisaniem? Skonsultuj się z logopedami z naszej poradni logopedycznej przy ul. Kruka 2 w Puławach , którzy pomogą zdiagnozować problem i zaproponują odpowiednie leczenie lub terapię. Konsultacje logopedyczne są bezpłatne w ramach NFZ. Najczęstsze problemy z wymową u dzieci to:

 

  • Upośledzenie słuchu - dzieci z upośledzeniem słuchu mogą mieć trudności z rozpoznawaniem i wypowiadaniem dźwięków.
  • Opóźnienie rozwoju mowy - niektóre dzieci potrzebują więcej czasu na opanowanie umiejętności mówienia niż ich rówieśnicy.
  • Articulation disorder - zaburzenia artykulacji, w których dziecko nie jest w stanie wypowiedzieć dźwięków w sposób poprawny i zrozumiały.
  • Zaburzenia płynności mowy - takie jak jąkanie, w którym dziecko powtarza lub blokuje się w trakcie mówienia.
  • Zaburzenia intonacji mowy - dziecko może mieć trudności z poprawnym podnoszeniem lub obniżaniem tonu głosu podczas mówienia.

Poradnia logopedyczna oferuje profesjonalne wsparcie i terapię dla osób z trudnościami językowymi i komunikacyjnymi. Zatrudniamy wykwalifikowanych logopedów, którzy diagnozują i leczą zaburzenia mowy, czytania, pisania, rozumienia mowy i innych trudności związanych z komunikacją. Logopedzi pomagają również osobom z afazją, dysleksją, dysfazją i innymi zaburzeniami językowymi. W zależności od potrzeb pacjenta, terapia może obejmować ćwiczenia artykulacyjne, trening słuchowy, zajęcia rozwijające umiejętności czytania i pisania oraz naukę poprawnej intonacji i dykcji. Zapisy pod nr tel.: 614 714 160.