REGULAMIN  KORZYSTANIA Z BONÓW PROMOCYJNYCH  DLA NOWYCH PACJENTÓW

WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL BONÓW PROMOCYJNYCH

Wystawcą i właścicielem  bonu promocyjnego jest: Zakład Opieki Zdrowotnej „Medical” Sp. z o. o. z siedzibą w Puławach przy Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000057252, NIP: 716-21-42-969.


OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z BONU PROMOCYJNEGO

Osobą uprawnioną do korzystania z BONU PROMOCYJNEGO jest pacjent, który zadeklarował wybór lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej” Medical” Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach. Z usług objętych BONEM PROMOCYJNYM nie może korzystać inna osoba.

WARUNKI UŻYTKOWANIA BONU PROMOCYJNEGO

Warunkiem skorzystania z usług wymienionych w BONIE PROMOCYJNYM jest okazanie się nim w rejestracjach ZOZ Medical.

1.    Bon Promocyjny uprawnia do realizacji usług, o których mowa w punkcie ZAKRES USŁUG W RAMACH BONU PROMOCYJNEGO na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2.    W ramach BONU PROMOCYJNEGO dopuszczalne jest jednorazowe skorzystanie z każdej z usług.
3.    W przypadku, gdy usługa nie może być zrealizowana do 31 grudnia 2018 roku z braku możliwości zapisania przez rejestracje ZOZ Medical Sp. z o.o., termin ważności bonu promocyjnego zostaje przedłużony o 3 miesiące.


ZAKRES USŁUG W RAMACH BONU PROMOCYJNEGO

1.    Jednorazowo 1 pakiet podstawowych badań laboratoryjnych: morfologia, glukoza, cholesterol.
2.    10% zniżki na zabiegi rehabilitacyjne w pracowniach ZOZ Medical.
3.    15% zniżki na badanie jednej części ciała rezonansem magnetycznym MRI bez kontrastu.

TERMIN WAŻNOŚCI BONU PROMOCYJNEGO

Usługi wchodzące w skład danego BONU PROMOCYJNEGO można zrealizować w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie www.zozmedical.com.pl. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

Rabaty związane z BONEM PROMOCYJNYM nie łączą się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi przez ZOZ „Medical” Sp. z o.o.

BON PROMOCYJNY nie podlega wymianie na pieniądze.

Reklamacje dotyczące BONU PROMOCYJNEGO można przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Termin rozpatrzenia 14 dni roboczych.

Realizacji usług medycznych w ramach BONU PROMOCYJNEGO można dokonać jedynie w niżej wymienionych placówkach, pod warunkiem, że wybrana usługa jest dostępna w danej placówce.

Przychodnia Główna
24 - 100 Puławy, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego13
Rejestracja: 814 714 160

Filia nr 1
24-100 Puławy, ul. Kruka2
Rejestracja: 814 714 160
            
Filia nr 2
24 - 100 Puławy, ul. Kołłątaja 18
Rejestracja: 814 714 160

Centrum Diagnostyki Obrazowej „Starmedica”
ul. Partyzantów 11A
Rejestracja: 814 714 160