Videoporady

W trosce o zdrowie i jeszce lepszą obsługę naszych pacjentów uruchomiona została usługa videoporady. Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją jak można z niej korzystać.

Instrukcja dla Pacjentów rejestracja i obsługa Videokonsultacji

Uwaga !!!! W celu realizacji Videokonsultacji Pacjent musi posiadać komputer, laptop lub tablet wyposażony w kamerę i mikrofon.

W obecnej chwili ZOZ Medical umożliwia realizację Videokonsultacji w poradniach:

 • lekarza rodzinnego (nie wszyscy lekarze)
 • pediatrycznej
 • dermatologicznej
 • neurologicznej
 • kardiologicznej

W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa systemu o kolejne poradnie.

1. Rejestracja na Videokonsultację

Pacjent po zalogowaniu się na Portal Pacjenta klika w "umów nową wizytę", a następnie wybiera interesujący go tryb: "Wizyta komercyjna" lub "Wizyta w ramach NFZ".

W przypadku wizyty komercyjnej

Pojawi się terminarz wraz z zestawem filtrów

 • Wybór placówki
 • Wybór poradni
 • Wybór rodzaju wizyty
 • Wybór lekarza

W filtrze wyboru rodzaju wizyty należy wybrać videokonsultację

W przypadku wizyty w ramach NFZ

Pojawia się okno wyboru poradni, a następnie informacje o skierowaniu (Pacjent musi dokonać wyboru odpowiedniej dla siebie opcji)

Następnie pojawia się terminarz wraz z zestawem filtrów

 • Wybór placówki (jest wstępnie wybrane)
 • Wybór poradni (jest wstępnie wybrane)
 • Wybór rodzaju wizyty
 • Wybór lekarza

W filtrze wyboru rodzaju wizyty należy wybrać videokonsultację

2. Rozpoczęcie Videokonsultacji

Po umówieniu Videokonsultacji pojawia się widok analogiczny do tego z normalną rejestracją jednak posiada on dodatkowo przyciski "Połącz" oraz "Czat". W tym oknie możliwe jest również wykonanie połączenia testowego.

W celu wywołania Videokonsultacji kliknij przycisk "Połącz" odpowiednio wcześniej przed wizytą (około 5 minut). Po kliknięciu przez Pacjenta przycisku "Połącz" lekarz otrzymuję powiadomienie o Jego gotowości. Od tego momentu Pacjent nie powinien odchodzić od komputera, gdyż w każdej chwili może nastąpić rozpoczęcie wizyty. W trakcie trwania wizyty po prawej stronie ekranu możliwy jest czat z lekarzem oraz przesyłanie dokumentacji.

Przycisk "Czat" dostępny jest zarówno przed jak i po Videokonsultacji, można go użyć w celu wyjaśnienia wątpliwości lub przesłania dodatkowych dokumentów lub wyników badań.

Tutaj znajdą Pańswo instrukcję w formacie PDF, którą możecie Pańtwo pobrać lub wydrukować.